Lions Club Elbląg

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu LC Elbląg i LC Elbląg Truso w dniu 1 marca 2022 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego podjęliśmy wspólną decyzję o zaangażowaniu się w pomoc uchodźcom. Zawarliśmy ustne porozumienie z właścicielem Hotelu Viwaldi w Elblągu – Marco Cocchieri, o udostępnieniu obiektu dla potrzebujących Ukraińców.

Zarząd podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej działającej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Z naszego Klubu do grupy tej dołączyli Koledzy: Ireneusz Sowa oraz Dariusz Karolczuk, a ze strony LC Elbląg Truso Koleżanka Anna Sowa. Ustaliliśmy, że grupa ta działając wspólnie z panem Marco Cocchieri zrealizuje zadanie sprowadzenia uchodźców. W dniu 2 marca 2022 r. przywieźliśmy z granicy polsko-ukraińskiej 33 osoby – kobiety z dziećmi. W kolejnych dniach sprowadzano następnych potrzebujących. Aktualnie na dzień 12 kwietnia jest to grupa licząca 63 osoby, a docelowo grono to ma liczyć około 70 osób.

Nasi koledzy Klubowi zaoferowali pokrycie kosztów zakupu pościeli oraz 20 materacy. Zespół specjalistów lekarzy pod kierownictwem Kolegi lekarza Tadeusza Naguszewskiego przeprowadził badania lekarskie przybyłych uchodźców.

Klub LC Elbląg otrzymał grant z Okręgu w kwocie 6715,80 zł na rzecz uchodźców z Ukrainy, z którego zakupiono kolejne komplety pościeli i przekazano dla Hotelu Vivaldi. Z kolei kwotę 1000 zł zapłacono lektorce z Ukrainy za naukę języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. Ponadto przekazaliśmy kwotę 5000 zł na częściowe pokrycie kosztów stałych Hotelu Viwaldi. Ogółem udział naszego Klubu na rzecz uchodźców wynosi około 30000 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Kolegom i Koleżankom za zaangażowanie w niesienie pomocy i szybkie podjęcie akcji. Jest to teraz bardzo ważne, by solidaryzować się z naszymi sąsiadami i ofiarować im wszelkie wsparcie.

Obywatele Ukrainy, nasze serca są z Wami!

w imieniu Prezydenta LC Elbląg Henryka Fall
opracowała Julia Szadok