Lions Club Elbląg

Przekazanie specjalistycznego łóżka dla Szpitala Miejskiego w Elblągu

Lions Club Elbląg zakupił łóżko wielofunkcyjne dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu za kwotę 10 854 zł. Zakup był możliwy dzięki naszym członkom LC Elbląg, którzy przekazali w formie darowizny kwotę na powyższy cel.

W dniu 17 lutego 2021r. członkowie Zarządu LC Elbląg spotkali się z Dyrektorem Szpitala Miejskiego w Elblągu Mirosławem Gorbaczewskim w celu podpisania umowy przekazania łóżka placówce. Ze strony LC Elbląg podpis złożyli Prezydent Henryk Fall i Sekretarz Klubu Andrzej Korpacki, ze strony Szpitala Miejskiego Dyrektor Mirosław Gorbaczewski. Ze względu na obostrzenia wynikające z zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 spotkanie odbyło się w ograniczonym gronie i z zachowaniem środków ostrożności.

W imieniu Zarządu Klubu składam wszystkim członkom LC Elbląg serdeczne podziękowanie za szczodrość i chęć pomocy w tych trudnych czasach, szczególnie pacjentom cierpiącym na COVID-19 – powiedział Prezydent Lions Club Elbląg Henryk Fall.

zdjęcia łóżka wielofunkcyjnego wykonała Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym Wiesława Duszkiewicz
zdjęcia ze spotkania członków Zarządu LC Elbląg z Dyrektorem Szpitala Miejskiego wykonała Julia Szadok