Lions Club Elbląg

Przekazanie władzy

W dniu 3 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste przekazanie władzy LC Elbląg w obecności członków klubu, małżonek i osób towarzyszących. Wydarzenie miało miejsce w Restauracji Myśliwska w Elblągu. Honorowymi gośćmi były koleżanki z LC Truso z panią Prezydent Anną Sową na czele oraz pan Marco Cocchieri, właściciel hotelu Viwaldi w Elblągu. Po wybuchu wojny w Ukrainie podjęliśmy wspólną decyzję o pomocy uchodźcom z Ukrainy wraz z panem Marco Cocchieri i LC Truso. W hotelu Viwaldi przebywa około 76 osób, głównie kobiety i dzieci.
W imieniu LC Elbląg Prezydent Henryk Fall wręczył panu Marco podziękowanie za zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym Ukraińcom. Prezydent przekazał również podziękowania kolegom z Klubu za hojność finansową i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym. Podziękowania otrzymali: Wojciech Niżnik, Ireneusz Sowa, Tomasz Zimiński, Piotr Żabiński, Dariusz Karolczuk, Jerzy Łyszkiewicz, Florian Romanowski, Tadeusz Naguszewski, Andrzej Korpacki, Leszek Wójcik, Janusz Zalewski, Janusz Gierulski.
Bukiet róż w podziękowaniu dla LC Truso za dobrą współpracę w realizacji wspólnych projektów na rzecz potrzebujących Prezydent LC Elbląg Henryk Fall wręczył pani Prezydent LC Truso Annie Sowie. Koleżanki z LC Truso przekazały prezenty w podziękowaniu dla Liona Henryka Fall.
W imieniu LC Elbląg senior Jerzy Józefiak wręczył od członków Klubu paterę z treścią podziękowań dla kończącego kadencję Prezydenta Henryka Fall.

Uroczystą ceremonię przekazania władzy przeprowadził Lion Zygmunt Kiersz. Został zaprzysiężony nowy zarząd w składzie:
Prezydent – Grzegorz Hejber
I Wiceprezydent – Dariusz Karolczuk
II Wiceprezydent – Robert Krawczyk
Skarbnik – Jerzy Łyszkiewicz
Sekretarz – Andrzej Korpacki

Po uroczystym zaprzysiężeniu uczestnicy uroczystości wzięli udział w konsumpcji kolacji w Restauracji Myśliwska – składamy podziękowania dla pani menedżer i pozostałym pracownikom za miłą obsługę. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

w imieniu Prezydenta LC Henryka Fall
opracowała Julia Szadok