Lions Club Elbląg

Zarząd Klubu kadencji 2022/2023

Grzegorz Hejber
Prezydent
Henryk Fall
Past Prezydent
Dariusz Karolczuk
I Wiceprezydent
Robert Krawczyk
II Wiceprezydent
Andrzej Korpacki
Sekretarz
Jerzy Łyszkiewicz
Skarbnik